Fio banka – recenzia internetbankingu

Fio banka sa pretransformovala na súčasnú podobu v roku 2010. Existovala však už predtým, ako finančná skupina Fio, ktorá od roku 1993 začala poskytovať služby na kapitálových a finančných trhoch. Banka sama o sebe tvrdí, že patrí k jednoznačne najväčším online obchodníkom s cennými papiermi na slovenskom a českom trhu.

V dnešnej recenzii sa pozrieme na to, ako sa jej darí v oblasti internet bankingu. Žiaľ, jediný spôsob ako môžeme hodnotiť, je vychádzať z informácii, ktoré poskytuje na svojej webstránke, keďže demo verzia nie je prístupná na vlastné vyskúšanie.

Pri hodnotení sa tradične pozrieme na 4 hľadiská:

  1. bezpečnosť,
  2. jednoduchosť a prehľadnosť,
  3. funkcie,
  4. mobilná verzia.

 

Bezpečnosť

Keďže demo verziu sme si sami vyskúšať nemohli, nevieme ako je prihlásenie zabezpečené. Na istotu akurát vieme, že je tu zachované prihlásenie pomocou prihlasovacieho mena a hesla, ako je vidieť na nasledujúcom screenshote.

zdroj fotografie: fio.sk

Jednoduchosť a prehľadnosť

Takto vyzerá úvodná nástenka po prihlásení do internet bankingu:

zdroj fotografie: fio.sk

 

Ako môžete vidieť sami, uvedený príklad je v českej verzii, čo je trošku na škodu, keďže Fio banka pôsobí taktiež aj na Slovensku.

Na prvý pohľad môžeme vidieť, že prvé na čo sa internet banking Fio banky sústredí je ukázať vám váš disponibilný zostatok. Za ním nasleduje história pohybov na účte, plánované platby, platobná karta a zostatky na účte. Po prihlásení teda okamžite viete, akými peniazmi disponujete a ako ste svoje peniaze použili v minulosti.

Čo sa týka online platby, v príklade je uvedená tuzemská platba a europlatba. Tu je jasne vidieť rozdiel medzi českou a slovenskou verziou, kde by v slovenskej verzii bola k dispozícii iba klasická platba, keďže na Slovensku sa používa ako mena euro a v Česku zase koruna.

 

zdroj fotografie: fio.sk

zdroj fotografie: fio.sk

Obe verzie sú v podstate tie isté, rozdiel je iba v tom, že v europlatbe je navyše niekoľko údajov, ako je:

  • Číslo účtu/IBAN,
  • BIC kód/SWIFT,
  • hradenie poplatkov,
  • údaje o príjemcovi – meno, adresa a krajina (dobrovoľne vyplniteľné).

Z hľadiska jednoduchosti a prehľadnosti sú tieto podmienky splnené celkom dobre. Jediné, čo sa môže vytknúť je označenie povinných položiek, ktoré je potrebné vyplniť. Opäť, ako pri UniCredit Bank alebo VÚB banke sa tu používa hviezdička, ktorú nie je veľmi dobre vidieť. Pri Fio banke je dokonca označená rovnakou farbou ako názov položky, čím to ešte viac sťažuje. Je to však ale iba drobnosť, ktorá sa dá prehliadnuť.

Funkcie

Okrem platby bola na webstránke prezentovaná možnosť získať údaje o vlastnej platobnej karte a získanie nových služieb, ako môžete vidieť na nižšie uvedenom screenshote.

zdroj fotografie: fio.sk

Mobilná verzia

Mobilná verzia žiaľ na webstránke banky nie je prezentovaná úplne. K dispozícii sú iba funkcie, ktorými mobilná verzia disponuje, ako však vyzerajú a či fungujú správne sa z textu vyčítať nedá. K dispozícii sú iba screenshoty z App store, resp. Google Play.

zdroj fotografie: fio.sk

zdroj fotografie: fio.sk

 

Záverečné hodnotenie

Internet banking od Fio Banky sa radí kvalitou medzi ostatné banky pomerne vysoko. Z dema uvedeného na webstránke sa dalo vyčítať, že spĺňa všetky základné potreby ohľadom prehľadu na účte a vykonania platby. Je však škoda, že demo sa nedá vyskúšať osobne. To isté platí aj pri mobilnej verzii.